Plava kava d.o.o.


Prikaz veće karte

Informacije

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Dubrovniku Tt-11/2385-2 MBS 090011969. OIB 38152213074. Žiro račun kod PBZ: 2340009-1110252409.

Temeljni kapital od 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti. Direktor: Pero Bogdanović

Adresa

Plava kava d.o.o.
Uz jadransku cestu 38a
20 236 Mokošica

Kontakt:

Tel: +385 20 451 604
Fax: +385 20 220 293
Mob: 098/344-240; 091/344-2400
E-mail: plavakava@plavakava.hr